Pravidelné servisní prohlídky

Pravidelné servisní prohlídky by měly být vykonávány po určité době či počtu najetých kilometrů udaných výrobcem. Prohlídka se poté skládá z úkonů výrobcem nařízených, doporučených nebo i nadstandardních. Je na každém zákazníkovi v jakém rozsahu si servisní prohlídku zvolí. Jednotlivé úkony jsou provedeny vždy s největší pečlivostí. O každém jednotlivém servisním úkonu, výměně či opravě jakožto i celkovém stavu vozidla je proveden záznam.

Tento záznam je předáván zákazníkovi a u nás je archivován v "chorobopisu" vozidla. Každý další servis či oprava je tedy již logickou návazností na úkony předchozí, bez hektických výměn mnohdy dobrých dílů a zapomínáním na věci méně viditelné či majiteli neznámé. Pochopitelně, že je zároveň zákazník informován i o závadách či nutných výměnách, které budou muset být výhledově provedeny, dále o jejich naléhavosti, nebezpečnosti a podobně. Projednání se zákazníkem stav vozidla a průběhu údržby či opravy jsou u nás samozřejmostí.

Stálým zákazníkům poskytujeme věrnostní výhody mezi které patří například zlevnění diagnostiky, maximální snaha o bleskové opravy případných závad, konzultace zdarma, prohlídky před delšími cestami, drobné kontroly náplní, mrazuodolnosti kapalin, tlaku v pneumatikách a podobně a to vždy ve vřelém, příjemném prostředí s možností občerstvení a také zdarma. Za zmínku také stojí záruka mobility pro stálé zákazníky, pomoc v nouzi, přeprava vozidla, posádky, nákladu a podobně. Náhradní vůz, požaduje-li ho zákazník, je samozřejmostí právě tak, jako odtah nepojízdných vozidel. Vozidla, která jsou schopna vlečení, odtahujeme pomocí speciálního zařízení za velice zajímavé ceny. K pravidelným servisním prohlídkám patří pro dobrý vzhled motoru také jeho kosmetické ošetření.