Stále zvyšující se složitost automobilů klade obrovské nároky nejen na konstruktéry vozidel, ale i na provozovatele vozidel a servisní pracoviště. Tak se stává správná diagnóza závady tou nejdůležitější, nejsložitější a tím i nejdražší záležitostí. Pro některé automobily používáme jejich značkovou diagnostiku a na ostatní vozidla se specializujeme nejnovějšími zařízeními firmy Bosch, která pokrývá největší množství vozidel na našem kontinentu. Tím ovšem bohužel nemůžeme říci, že obsáhneme všechny elektronické systémy u všech vozidel, pocházejících často z neznámých končin celé Evropy. Přesto soustavně rozšiřujeme množství vozidel, o kterých máme nejen dostatek technických informací, ale i funkční diagnostiku.

diagnostika automobilůdiagnostika automobilů

Měření geometrie kol

Díky spolehlivým měřícím zařízením, dostatku přesných údajů o jednotlivých vozidlech a vyškolenému personálu, který ví "co a proč dělá", dáváme záruku optimálního odvalování kol, spojenou s optimálními jízdními vlastnosti každého vozidla a životností jeho pneumatik.